Юридичний переклад та його особливості

Форма заказа
 

До юридичних перекладів відносять тексти, які стосуються права та використовуються в цілях обміну інформацією юридичного характеру між людьми, що спілкуються різними мовами.

Юридичний переклад, в залежності від типу документу, це переклад: законів, правових актів, угод, свідоцтв, довіреностей, установчих документів                                                                                           юридичних текстів.

Він використовується в  сфері конституційного, адміністративного та громадянського права, комерційного, податкового права, міжнародного права та кримінального права.

Здійснюючи переклад тексту юридичного характеру перекладач повинен чітко розрізняти особливості правової системи країни мови оригіналу, так і правову систему країни, на мову якої перекладається документ.

При перекладі юридичних документів користуються простими принципами:

точність                                                                                                                 

ясність                                                                                                            

достовірність.

Це й не дивно. Найменша помилка в перекладі може викликати серйозні наслідки.

Переклад документів юридичного характеру вимагає від перекладача високої кваліфікації та досвіду роботи, не рідко й додаткової освіти в сфері юриспруденції. Точність формулювань, логічність та достовірність – основні вимоги юридичного перекладу.

   Соціально-політичні особливості країни, її культура тісно пов’язані з правовими аспектами різних держав, що в свою чергу робить юридичний переклад непростою справою.

   Спеціалісти бюро перекладів Інфопереклад кожну непросту справу сприймають як виклик та з ентузіазмом намагаються виконати поставлену задачу якнайкраще.